Eating and reading are two pleasures that combine admirably- CS Lewis

Radioskugga och 1793

Radioskugga har präglat de senaste dagarna. För jag har varit på kryssning! Sämre tillvaro kan man ha. Förutom sol, bad och tillvaro på karibiska öar kan man även ägna dagarna åt läsning. Vad annars? En av böckerna jag läst ut är 1793. Jag hade nästan läst ut den före resan men nu är den som sagt utläst.


(null)


Fler inlägg kommer så småningom när jag har bättre uppkopplingsmöjligheter!


// Johanna

Litteratur